อาทิตย์, พฤษภาคม 01, 2016
Select your language   English Italy French Spanish Japanese Portuguese German Chinese Turkish Russian Thai Arabic

ภาษาอังกฤษ + ฝึกงาน

English PLUS Child Care
  • ฝึกงานแบบจิตอาสาแบบไม่มีค่าตอบแทนทุกวันอังคารและพฤหัสที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในเมือง Gold Coast 
  • หัวหน้างานที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กจะมอบหมายความรับผิดชอบและติดตามการทำทำงานของนักศึกษา 
English PLUS Aged Care
  • ฝึกงานแบบจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนทุกวันอังคารและพฤหัสที่ศูนย์ดูแลคนชรา
  • หัวหน้างานที่ศูนย์ดูแลคนชราจะมอบหมายความรับผิดชอบและติดตามการทำงานของนักศึกษา 
English PLUS Internship (full-time)
  • เมื่อเรียนภาษาอังกฤษจบนักศึกษาจะได้ฝึกงานแบบไม่มีค่าตอบแทนกับศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์ดูแลคนชรา
  • หัวหน้าที่ศูนย์ดูแลคนชรา หรือ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กจะมอบหมายความรับผิดชอบและติดตามการทำงานของนักศึกษา
  •  นักศึกษาเป็นผู้กำหนดว่าต้องการทำงานกี่ชั่วโมงและกี่วันต่อสัปดาห์
เกณฑ์การเข้าเรียน
  • เฉพาะวีซ่า Working Holiday และ วีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น
School Brochure
Ask a Question
Free Calculator
Apply Now
Special Offers